Био препарати

PIMP за fiMUM Супер овлажняващ листната повърхност прилепител и Адювант. Допълващо вещество за продуктите fiMUM с номер 5830-60. Начин на действие: PIMP за fiMUM® е овлажняващ листната повърхност препарат и прилепител за торовете и препаратите за растителна защита fiMUM®. Той…
ИЗЦЯЛО ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД ЕС- минерален био-тор Серен - калциев тор 22% S Сяра 26% Ca Калций Общо серен триоксид SO3 55% Опаковка: торби от 25 кг. Допълнителни данни: - да се съхранява на места, защитени от влага - произвежда се…
Природен натурален продукт годен за прилагане в конвенционалното и биологичното производството на плодове и зеленчуци. Продуктът може да бъде прилаган като листен и почвен тор и като средство за поддържане на редица гъбни и бактериални болести в това число „Огнен…
Овощарска вар за защита и торене на зеленчуци полско и оранжерийно производство Фирма „Балкан Био Фрукт“ ООД представя: Природен натурален продукт разрешен за прилагане в конвенционалното и биологичното производството на плодове и зеленчуци. Продукта може да бъде прилаган като листен…
НОВО!!! От 12.06.2019 нашият продукт fiMUM Fruchtkalk е вписан в Ресурсния списък на Научния институт по биологично земеделие FIBL - Швейцария fiMUM Fruchtkalk, калциев тор със странични въздействия Третирайте сега с Фрухткалк (Fruchtkalk) и MgOfiMUMplus вашите култури. Калций и Магнезий…
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/762 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2015 година за одобряване на основното вещество калциев хидроксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна…
© 2019 - 2024 "Балкан Био Фрукт" ООД. Всички права запазени.