Био препарати

PIMP-ПИМП е неразделно помощно вещество, овлажнител, прилепител за fiMUM® продукти.
Природен продукт за превенция от зимно измръзване и късни пролетни слани при трайни насаждения с приложение при биологично и конвенционално отглеждане.
fiMUM® MgO - Магнезиев тор осигурява дългосрочно снабдяване с магнезий за растенията чрез хидратаци.
Премиум Футеркалк-98 е минерален продукт Карбонатна Вар
© 2019 - 2024 "Балкан Био Фрукт" ООД. Всички права запазени.