Неделя, 30 Юни 2019 08:04

Покана за демонстрация на тема: Иновативна технология за превенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове чрез използване на немска овощарска вар

Дата на демонстрацията: 19.07.2019 г. (петък)

Място на провеждане: Стопанството на фирма „Балкан Био Фрукт“ ООД в с. Дълбок Дол, общ. Троян, обл. Ловеч

Стопанството е член на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ по проект NEFERTITI.

 Добре дошли на демонстрация на тема „Иновативна технология за превенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове чрез използването на немска овощарска вар“.

Организатори:

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ифирма „Балкан Био Фрукт“ ООД.

 

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по ПрограмаХоризонт 2020, в рамките на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“.

Демонстрацията е отворена за всички желаещи да я посетят - земеделски стопани, научни работници,консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

 

Цел на демонстрацията:

Разпространение на знания относно нова, иновативна и природосъобразна технология запревенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове чрез  използването на немска овощарска вар.

 

Основните теми на демонстрацията са следните:

· Методи и средства за мониторинг на ключови неприятели при отглеждането на ягодоплодни (малини)и други овощни видове;

· Иновативна технология за превенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове чрез  използването на немска овощарска вар;

 

Място и час на срещата за демонстрацията: Пред кметството в с. Дълбок дол,общ. Троян, обл. Ловеч, 10:00 ч., 19.07.2019 г.

https://www.google.bg/maps/place/5668+%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BE%D0%BB/@42.9640486,24.6381172,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40abd63f5d13e75f:0xa00a014cd0e3760!8m2!3d42.9628026!4d24.6487384

 

Начален час на демонстрацията: 10.30 часа

Краен час на демонстрацията: 13.30 часа

 

Участието в демонстрацията е безплатно и е без предварителна регистрация! Заповядайте!

За допълнителни въпроси се свържете със: Станимир Стефанов - член на екипа на НСЗЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 9 по проекта.

Интернет сайт: https://www.naas.government.bg/;

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Тел .: +359 883 426758;

 

Кратка информация за проект NEFERTITI

Проектът „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (NEFERTITI) е уникална мрежа (одобрена за финансиранепо програма „Хоризонт 2020“), включваща 32 партньори и координирана от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) - Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще приключи на31 декември 2022 г. Основнатацел на проекта е да създаде тясносвързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания ивзаимното обучениемежду участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрациина техники организирани по теми. По проекта са създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове) включващи земеделски стопани организиращи демонстрации  и институции свързани със земеделието (съветници, неправителствени организации, индустрия, образование, научни институти и политицив 17 държави. Мрежите са: 01 „Управление на пасища и практики за улавяне (поглъщане) на въглерода“; 02 „Разработване и вземане на решения за фермери от сектор "млечното говедовъдство", на основата на налични данни и информация (т.нар. интелигентно земеделие)“; 03 „Системи за опазване на здравето и биологично отглеждане на животни“; 04 „Качеството на почвите при полските (сеитбооборотни) култури“;   05 „Използване на приложения за управление на мултифункционални сензори и измерване на различни променливи при отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“; 06 „Повишаване на производителността и качеството при биологично отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“; 07 „Повишаване ефективността при използванетона хранителни вещества в градинарството (НССЗ ръководи и координира дейностите по тази мрежа в т.ч. създаването на хъба в България); 08 „Ефективно използване на водата в градинарството“; 09 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ (НССЗ ръководи и координира дейностите по създаването на хъба по тази мрежа в България); 10 „Повишаванена привлекателността на земеделието за новонавлизащи фермери“. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта: www.nefertiti-h2020.eu.

© 2019 "Балкан Био Фрукт" ООД. Всички права запазени.